Politica de confidențialitate

Informații furnizate în conformitate cu articolele 13-14 din GDPR 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor)

Scopul acestui document (denumit în continuare „Politica de confidențialitate”) este de a informa Utilizatorii despre datele personale, înțelese ca orice informație care permite identificarea unei persoane fizice (denumite în continuare „Datele cu caracter personal”), colectate de pe site-ul www.gluconol- website.com (denumită în continuare „Aplicație”).

Operatorul de date poate modifica sau pur și simplu actualiza, integral sau parțial, aceste informații prin informarea Utilizatorilor. Modificările și actualizările vor fi obligatorii de îndată ce sunt postate în Aplicație. Prin urmare, Utilizatorul este invitat să citească Politica de Confidențialitate de fiecare dată când accesează Aplicația.

În cazul neacceptarii modificărilor aduse Politicii de confidențialitate, Utilizatorul este obligat să înceteze utilizarea acestei Aplicații și poate solicita Controlorului de date să-și elimine Datele personale.

1. Date personale colectate de Aplicație

Operatorul de date colectează următoarele tipuri de date cu caracter personal:

A. Date și conținut achiziționate automat în timpul utilizării Aplicației:

Date tehnice: sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru operarea acestei Aplicații pot dobândi, în timpul funcționării lor normale, unele Date Personale a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe internet. Acestea sunt informații care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu Utilizatori identificați, dar care prin însăși natura lor ar putea, prin prelucrare și asociere cu Datele deținute de terți, să permită identificarea Utilizatorilor. În această categorie sunt incluse adresele IP sau numele de domenii utilizate de Utilizatorii care se conectează la Aplicație, adresele în notație URI (Uniform Resource Identifier) ​​a resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru transmiterea cererii către server, dimensiunea fișierului obținut etc.

B. Date personale colectate prin cookie-uri sau tehnologii similare:

Aplicația folosește cookie-uri, semnalizatoare web, identificatori unici și alte tehnologii similare pentru a colecta Date cu caracter personal pe pagini, link-uri vizitate și alte acțiuni efectuate atunci când utilizați serviciile noastre. Acestea sunt memorate pentru a fi apoi retransmise la următoarea vizită de către același Utilizator. Utilizatorul poate vizualiza politica completă privind cookie-urile la următoarea adresă: https://www.gluconol-website.com/cookie-policy/

2. Scop

Datele cu caracter personal colectate pot fi utilizate pentru executarea obligațiilor contractuale și precontractuale și pentru obligații legale, precum și în următoarele scopuri:

Arhivarea, găzduirea și gestionarea infrastructurii de backend: pentru a gestiona infrastructura tehnică pentru arhivarea datelor Utilizatorilor. Datele personale sunt comunicate către SiteGround Spain SL, https://it.siteground.com/terms.htm

Statistici numai cu date anonime: pentru a efectua analize statistice bazate pe date agregate sau date care nu permit identificarea Utilizatorului. Datele personale sunt comunicate către Google LLC, https://policies.google.com/privacy ;

Monitorizarea, analiza și urmărirea comportamentului Utilizatorului: pentru a monitoriza și analiza modul în care se comportă Utilizatorul în Aplicație. Datele personale sunt comunicate către Google LLC https://policies.google.com/privacy ;

Direcționarea publicității și remarketing: pentru a afișa reclame mai relevante pentru dvs. în funcție de comportamentul și preferințele dvs. de navigare. Datele personale sunt comunicate către Google LLC https://policies.google.com/privacy ;

3. Metode de prelucrare

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal se realizeaza folosind instrumente informatice si/sau telematice, cu metode organizatorice si cu logica strict legata de scopurile indicate. În unele cazuri, subiecții implicați în organizarea Controlorului de date pot avea și acces la Date cu caracter personal (cum ar fi, de exemplu, managementul personalului, angajații zonei de vânzări, administratorii de sistem etc.) sau subiecți externi (cum ar fi companiile IT, furnizorii). de servicii, transportatori poștali, furnizori de găzduire etc.). Atunci când este necesar, acești subiecți pot fi numiți ca Procesori de date de către Controlorul de date, precum și să acceseze Datele cu caracter personal ale utilizatorilor ori de câte ori este necesar și vor fi obligați contractual să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal.

4. Temeiul juridic al tratamentului

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal referitoare la Utilizator se bazează pe următoarele baze legale:

 • consimțământul dat de Utilizator pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu Utilizatorul și/sau pentru executarea măsurilor precontractuale
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale căreia îi este supus Operatorul de date
 • tratarea este necesara pentru executarea unei sarcini de interes public sau pentru exercitarea atributiilor publice conferite Operatorului de date
 • prelucrarea este necesară pentru urmărirea interesului legitim al Operatorului de date sau al terților
 • prelucrarea este necesară pentru urmărirea unui interes vital al Operatorului de date sau al terților.

5. Locul

Datele cu caracter personal sunt prelucrate la sediile de operare ale Operatorului de date și în orice alt loc în care se află părțile implicate în prelucrare.

6. Măsuri de securitate

Prelucrarea se desfășoară conform metodelor și cu instrumente adecvate pentru garantarea securității și confidențialității Datelor cu Caracter Personal, întrucât Operatorul de Date a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate care garantează și permit să demonstreze că Prelucrarea este efectuată în conformitate cu legislatia de referinta.

7. Perioada de păstrare a datelor

Datele personale vor fi păstrate pe perioada de timp necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate. În special, Datele cu Caracter Personal vor fi păstrate pe toată durata relației contractuale, pentru executarea obligațiilor inerente și consecvente acesteia, pentru respectarea obligațiilor legale și de reglementare aplicabile, precum și în scopuri defensive proprii sau terțe. . În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul utilizatorului, operatorul de date poate păstra datele cu caracter personal până la revocarea consimțământului. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pentru o perioadă mai lungă dacă este necesar pentru a îndeplini o obligație legală sau la ordinul unei autorități. Toate Datele Personale vor fi șterse sau păstrate într-o formă care nu permite identificarea Utilizatorului în termen de 30 de zile de la încheierea perioadei de păstrare. La expirarea acestui termen,

8. Luare automată a deciziilor

Toate Datele cu Caracter Personal colectate nu vor fi supuse niciunui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, care poate produce efecte juridice pentru persoana sau care o poate afecta semnificativ.

9. Drepturile tale

Utilizatorii își pot exercita anumite drepturi cu referire la Datele cu Caracter Personal prelucrate de către Proprietar. În special, Utilizatorul are dreptul de a:

 • retrage consimțământul în orice moment;
 • opuneți-vă prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • accesați datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • verifică și solicită rectificarea;
 • obține limitarea tratamentului;
 • obține anularea datelor lor personale;
 • să primească datele lor personale sau să le transfere către alt deținător;
 • depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și/sau acționează în justiție.

Pentru a-și exercita drepturile, Utilizatorii pot îndrepta o solicitare către datele de contact ale Proprietarului indicate în acest document. Solicitările sunt făcute gratuit și procesate de către Operatorul de date cât mai curând posibil, în orice caz în termen de 30 de zile.